Plan budynku C3 - parter

IC Pen sp. z o.o.
5a
Ksero
4
Sala
szkoleniowa
3
Idiada
2
Idiada
1
REFA
11
IC Solutions sp. z o.o.
5

Legenda:
  • - wolne pomieszczenie
  • - biura
  • - sale konferencyjne / szkoleniowe
  • - biura InQbatora
  • - pomieszczenie techniczne
  • - ksero
  ©Expansja