Strona główna / Media / Kwartalnik IQ

Kwartalnik IQ

Koncepcja IQ powstała, kiedy w zespole InQbatora poszukiwaliśmy nowego sposobu na wspieranie rozwoju regionalnego i propagowanie postaw proinnowacyjnych. Kwartalnik nadawał się do tego idealnie – umożliwiał intensyfikację wymiany doświadczeń między środowiskiem naukowym a lokalnym biznesem oraz ułatwiał nawiązywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami innowacji.

Początek 2007 r. był dla nas okresem wytężonej pracy. Rozpoczęły się poszukiwania pierwszych autorów, które zaowocowały nawiązaniem współpracy z grupą ekspertów krajowych i zagranicznych – przedstawicielami parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości, praktykami biznesu, przedstawicielami władz oraz środowiska akademickiego. W tym czasie opracowano również zakres tematyczny i koncepcję stałych rubryk, uwzględniających wymiar lokalny i regionalny, krajowy oraz międzynarodowy.

Po 3 latach odświeżyliśmy nasz kwartalnik, głównie dzięki rozszerzeniu grona czytelników o przedstawicieli zagranicznych jednostek otoczenia biznesu. To z myślą o nich kolejne numery wydajemy w wersji dwujęzycznej.

Zapraszamy do lektury!

Projekt uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia Ministra „Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Kalendarz załączników

  ©Expansja